Phần mềm quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh

Phần mềm “Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh” là công cụ giúp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – kế hoạch trong công tác Quản lý phê duyệt, chi trả chế độ chính sách đối với học sinh toàn ngành và trên địa bàn nhanh chóng, dễ dàng; Quản lý công tác thu, theo dõi tình hình ăn bán trú trong nhà trường. Giúp các đơn vị trường học trong việc thực hiện quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách đối với học sinh. Xây dựng kế hoạch thu chi các khoản (thỏa thuận, tự nguyện, bắt buộc,...)và tiền ăn bán trú của học sinh.

Phần mềm quản lý công tác hội nông dân

Phần mềm "Quản lý công tác hội nông dân" là công cụ giúp cán bộ quản lý của hội nông dân nắm bắt, theo dõi các thông tin - tài liệu liên quan đến hội viên cũng như phong trào của hội nông dân. Phần mềm được liên kết chặt chẽ và liên thông giữa các cấp xã - huyện - tỉnh giúp hội nông dân luôn cập nhật những tình hình mới nhất của địa phương để có những biện pháp quản lý và hỗ trợ kịp thời.