Phần mềm quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh

    Phần mềm “Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh” là công cụ giúp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – kế hoạch trong công tác Quản lý phê duyệt, chi trả chế độ chính sách đối với học sinh toàn ngành và trên địa bàn nhanh chóng, dễ dàng; Quản lý công tác thu, theo dõi tình hình ăn bán trú trong nhà trường. Giúp các đơn vị trường học trong việc thực hiện quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách đối với học sinh. Xây dựng kế hoạch thu chi các khoản (thỏa thuận, tự nguyện, bắt buộc,...)và tiền ăn bán trú của học sinh.

Giao diện đăng nhập phần mềm “Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh”

1. Thông tin chung

Tên phần mềm: Phần mềm quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh
Đơn vị xây dựng: Công ty TNHH phần mềm Revo
Các đơn vị triển khai: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Các đơn vị trường học
Phương tiện sử dụng: Máy tính, điện thoại thông minh

2. Tuân thủ và cập nhật các quy định của của trung ương và địa phương

NT. REVO tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý phê duyệt, chi trả chế độ chính sách đối với học sinh, quản lý các khoản thu trong nhà trường.

 • Chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: Theo nghị định số:86/ 2015/ NĐ- CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 -2016 đến năm học 2020 -2021.
 • Chế độ hỗ trợ học sinh bán trú: Theo nghị định số: 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và các trường PT ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
 • Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Thông tư 61/2017/TT-BTC công khai ngân sách đơn vị dự toán tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
 • Nghị quyết 71/NQ-CP71/NQ-CP năm 2018 về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

3. Hiệu quả mang lại

4. Điểm ưu việt

 • Sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
 • Sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau
 • Dễ dàng tổng hợp báo cáo đầy đủ, chính xác.
 • Thân thiên với người dùng
 • Xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu tập trung đảm bảo an toàn - an ninh - tin cậy.
 • Hệ thống sao lưu tự động.

5. Mô hình triển khai

6. Chức năng chính

7. Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi.