Tập huấn phần mềm “Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh” tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Với Phương châm "Mang thời gian đến cho bạn". REVO luôn quan niệm phát triển và hoàn thiện phần mềm để đảm bảo đáp ứng tối đa các yêu cầu, mong muốn của khách hàng là công việc thường xuyên, liên tục.  

     Thấu hiểu những công việc và mong muốn của các đơn vị đang sử dụng phần mềm “Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 19 tháng 12 năm 2019 công ty Revo bắt đầu triển khai đợt tập huấn phần mềm lần thứ 2 tại 7 huyện thuộc tỉnh Yên Bái. Công ty đã phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo của các huyện để tổ chức lớp tập huấn phần mềm. 

Lớp tập huấn tại huyện Văn Yên

 

Lớp tập huấn tại huyện Mù Cang Chải

 

Lớp tập huấn tại huyện Lục Yên

 

Lớp tập huấn tại huyện Trấn Yên

 

Lớp tập huấn tại huyện Yên Bình

Lớp tập huấn tại huyện Trạm Tấu

Lớp tập huấn tại huyện Văn Chấn

         Tham gia lớp tập huấn có cán bộ của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học. Để lớp tập huấn có những điều kiện học tập tốt nhất công ty đã đến trực tiếp và hướng dẫn cụ thể cho từng huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các lớp tập huẫn cũng được công ty chuẩn bị chu đáo về cơ sở hạ tầng, các máy móc và trang thiết bị,...