Hướng dẫn sử dụng App Chấm ăn Giáo Viên

Hướng dẫn cài đặt App chấm ăn giáo viên

Truy cập đường link để tải cài đặt ứng dụng chấm ăn giáo viên: http://revosoft.vn/download-cham-an-app

Người dùng có 3 cách để tải App về điện thoại:

Cách 1: Người dùng quét mã QR trên màn hình ở điện thoại cá nhân

Cách 2: Tải về trực tiếp : Ấn chọn File cài đặt

Cách 3 : Tìm kiếm trực tiếp trên CH Play và App Store

Sau khi cài đặt thành công trên điện thoại người dùng bấm chọn App  để mở ứng dụng

Đăng nhập tài khoản giáo viên Tên đăng nhập và Mật khẩu: Tài khoản giáo viên chủ nhiệm đã được tạo ở danh mục Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                   

Sau khi đăng nhập thành công người dùng bắt đầu thực hiện chức năng chấm ăn

1.Tại màn hình cá nhân

                                                                                     

- Thể hiện thông tin giáo viên bao gồm:

+ Tên giáo viên

+ Đơn vị trường

+ Giới tính

+ Điện thoại

+ Địa chỉ

+ Lớp

+ Thời gian công tác

+ Đăng xuất

2. Đăng ký ăn

  Thêm mới đăng ký ăn

   - Người dùng bấm chọn các trường thông tin:

     + Lớp

     + Tháng ( Hệ thống mặc định tháng hiện tại)

     + Đối tượng 

                                                                                              

Sau đó người dùng bấm chọn nút + để thêm mới danh sách đăng ký ăn:

- Tại màn hình Tạo mới đăng ký ăn người dùng nhập:

 + Số ngày đăng ký ăn:, hệ thống tự động cập nhật số ngày đăng ký ăn cho toàn bộ danh sách học sinh, cho phép sửa số ngày đăng ký ăn đối với từng học sinh

 + Sau đó người dùng ấn nút thêm để cập nhập số ngày đăng ký ăn và hiển thị danh sách đăng ký ăn thành công tại màn hình chờ

Màn hình chờ

                                                            

Các thông tin hiển thị bao gồm:

  • + Thông tin học sinh: họ và tên, ngày sinh, lớp, điểm trường, nhóm đối tượng ăn.
  • + Số ngày đăng ký ăn: số ngày vừa đăng ký

Sửa danh sách đăng ký ăn:

 - Ấn  để sửa lại số suất ăn đã đăng ký, màn hình và chức năng tương tự Danh sách chưa đăng ký ăn.

 - Người dùng có thể sửa trực tiếp khi ấn vào học sinh muốn chỉnh sửa cũng như thực hiện chức năng xóa

 

3. Chấm ăn

  Màn hình Thêm mới:

                                                                                         

 - Chọn Lớp, Tháng, Đối tượng . Sau đó ấn chọn tháng chấm ăn phần mềm tự động hiển thị màn hình chấm ăn theo từng ngày

                                                                                          

 - Tại màn hình chấm ăn chi tiết :

  • Người dùng tích chọn vào bữa ăn theo từng ngày mà học sinh
  • Người dùng chọn để di chuyển sang ngày tiếp theo và ngược lại
  • Chọn vào Tháng để hiển calendar của cả tháng chọn ngày cần chấm ăn và thực hiện chấm ăn ngày đó
  • Chức năng tích  chọn  cho phép chấm ăn cho tất cả học sinh ăn trong tháng, Chấm tất cả (theo ngày) cho phép chấm ăn cho tất cả học sinh có mặt trong ngày, chức năng Chấm tất cả (theo học sinh) cho phép chấm ăn tất cả các bữa trong ngày theo từng học sinh được chọn. Các ô chọn tất cả được bôi màu khác với các ô còn lại.

                                                                                     

Màn hình chờ:

                                                                                        

   

  • Tìm kiếm: người dùng chọn Lớp, Tháng, Đối tượng
  • Ấn  : hệ thống đưa ra màn hình chỉnh sửa tương tự màn hình thêm mới có điền các thông tin đã lưu trước đó, các thông tin người dùng không được chỉnh sửa bao gồm: thời gian bắt đầu áp dụng. Sau khi chỉnh sửa thông tin và ấn Lưu => Hệ thống lưu thông tin đã chỉnh sửa, hiển thị thông tin mới ra màn hình chờ
  • Chọn bản ghi cần xóa sau đó thực hiện chức năng

4.Báo ăn lớp trong ngày

 - Tại màn hình chờ , Người dùng bấm Chọn ngày

                                                                                  

 - Người dùng Bấm Chọn ngày màn hình hiển thị calendar lịch theo tháng theo năm  -> chọn ngày cần báo ăn  ->  ấn OK

 - Màn hình hiển thị danh sách lớp theo đối tượng

                                                                                           

 - Người dùng điền số bữa ăn vào các ô nhập liệu: Bữa sáng, Bữa trưa, Bữa chiều. Nếu người dùng điền số lượng lớn hơn tổng số học sinh thì thông báo và không cho lưu.

                                                                             

 - Sau đó ấn  để hoàn tất việc báo ăn lớp trong ngày.

 - Muốn báo ăn hoặc tra cứu thông tin ngày nào thì chọn ngày đó  phần mềm sẽ tự động tiềm kiếm lại ngày đã báo ăn.