Link mới đăng nhập phần mềm "Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh"

Kính gửi quý đơn vị!
Công ty phần mềm REVO xin trân trọng gửi đến quý đơn vị đang sử dụng phần mềm "Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh" link đăng nhập mới. Quý đơn vị click vào http://hs.revosoft.vn/login để đăng nhập vào hệ thống.
Xin trân trọng cảm ơn.