Link mới đăng nhập phần mềm "Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh"

Kính gửi quý đơn vị! Công ty phần mềm REVO xin trân trọng gửi đến quý đơn vị đang sử dụng phần mềm "Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh" link đăng nhập mới. Quý đơn vị click vào http://hs.revosoft.vn/login để đăng nhập vào hệ thống. Xin trân trọng cảm ơn.

Tập huấn tập trung "Phần mềm quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh"

Trong 2 ngày 17 và 18/12/2018, tại Trung hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Sở Tài chính tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty TNHH phần mềm Revo tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm “Quản lý phê duyệt và chi trả chế độ chính sách, quản lý các khoản thu đối với học sinh”.